Kerstin Backlin

Jag utvandrade 1981 till Danmark
för at uppleva äventyr og utbilda mig till klassisk violinist.
Efter många år som freelance-musiker i symfoniorkestrar
och på teatrar, fick jeg plötsligt en våldsam lust att dansa afrikansk dans och spela barnteater.
Barockmusikens klangvärld lockade med pulserande rytm
och spel på sensträngar, och jag kom med i ett teaterprojekt
om våra nordiska rötter.
Det förde mig vidare til improvisation och otämjd folkmusik.
Och här är jag nu - med Fylgja !

Jeg udvandrede 1981 til Danmark
for at opleve eventyr og uddanne mig til klassisk violinist.
Efter mange år som freelance-musiker i symfoniorkestre
og på teater fik jeg pludselig en uimodståelig trang til at
danse afrikansk dans og spille børneteater.
Barokmusikkens klangverden lokkede med pulserende rytme
og spil på tarmstrenge, og jeg kom med i et teaterprojekt
om vore nordiske rødder.
Det førte mig videre til improvisation og alverdens folkemusik.
Og her er jeg nu - med Fylgja !

 

 

 

 

 

     
 

Vill du veta mer om någon av oss andra?
-Klicka på våra namn!

Christian Coff: tvärflöjt, melodica & selgflöjt

Kerstin Backlin: violin

Helle Andersen: bas

Sven Kihlström: trummor

Lucas Scheffold: gitarr & sång